Награда на International Advisory Experts (IAE) Awards за 2017

Петя Нойчева & Партньори бяха отличени в три категории на годишните награди на International Advisory Experts (IAE) за 2017: търговско право, договорно право и интелектуална собственост.

Годишните награди на IAE са признание за правни фирми, чиито изключителни успехи и устойчив растеж през годината са били отчетени преди всичко от техните колеги и конкуренти. Номинациите се предлагат както от IAE, така и от членовете им, като възможните победители се избират за всяка категория. Всички номинации се разглеждат от независимa група консултанти, които избират победителите.

IAE е световна организация от правни, финансови и консултантски фирми с утвърдена репутация и дългогодишен опит. В организацията са представени над 140 юрисдикции, чиито експерти предлагат на клиентите си специализирани високотехнологични решения на правни, финансови и данъчни въпроси на местно и глобално ниво.

 

Петя Нойчева & Партньори благодарят на всички свои клиенти и партньори, без чиито бизнес и принос това признание не би било възможно.