Промени в мярката 60/40

С приетото от Министерски съвет (МС) Постановление № 71 от 16 април 2020г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020г., бяха въведени промени в мярката 60/40, за която подробно информирахме в нашата статия Компенсация от държавата? Кой и как?

Двете основни промени са, че:
– работодателите се задължават да запазят заетостта на работниците и служителите си, за които получават компенсации не само за периода, през който получават компенсациите, както беше предвидено досега, но и за допълнителен период, равен на периода, за който са им били изплатени компенсациите. Така например, ако вие сте получавали компенсации за ваши работници в продължение на 3 месеца, ще трябва да запазите тези работници на работа при вас за още 3 месеца, след като сте приключили да получавате компенсации за тях.;
– към групата на работодателите, пряко засегнати от извънредното положение, които имат право на компенсации, са добавени и следните 2 групи от дейности: обучение на водачи на превозни средства; частни дневни грижи за малки деца.

Разпоредбите на новото постaновление на МС влизат в сила от 21.04.2020, но се прилагат и за заварени положения на работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането в сила на постановлението.

 

Моля, имайте предвид, че настоящата новина е актуална към 27.04.2020 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас, а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!