Новата уредба за медицинските изделия – Предизвикателства за търговците

С приемането на новите правила, регламентиращи нормативната уредба на медицинските изделия на европейския пазар пред бизнеса бяха поставени нови предизвикателства, на които изглежда не всички ще успеят да отговорят в изискуемите срокове. Регламента на Европейския Парламент за медицинските изделия (MDR) влезе в сила на 26.05.2017г., с тригодишен преходен период – до 26.05.2020г. Целта на преходния

ВИНАГИ ЛИ СЕ ИСКА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Преди две седмици ми се наложи да подам заявления за издаването на скица и удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот. При подаването на заявленията служителите ме помолиха да подпиша и декларации за даване на съгласие за обработване на личните ми данни с цел предоставяне на заявените от мен административни услуги. Служителите бяха толкова любезни

Класификация на стоки и услуги при регистрацията на марка

Имате продукт/услуга и сте измислили марка за него. Проверили сте, че марката е свободна. Следващата крачка е да класифицирате към кой клас стоки или услуги принадлежи вашият продукт/услуга. Марките се регистрират за определени стоки и/или услуги, които планирате да означавате с вашата марка и да предлагате на потребителите. Стоките и услугите са класифицирани и групирани

Нуждата от DPO (Data protection officer)

От началото на 2018г. все по усилено се говори за новия регламент за защита на личните данни (GDPR), както и за това колко нови права, задължения и ограничения въвежда същият за всеки, който събира и обработва лични данни (наричан още администратор на лични данни).   Реално промените не са малко, но не са и толкова

ДИСЦИПЛИНАРНОТО УВОЛНЕНИЕ за работодатели

Налагането на дисциплинарни наказания е уредено подробно в Кодекса на труда и съществува достатъчно дълго време, за да са изградили работодателите умения за прилагането му. Въпреки това изобилства от решения на съда, с които работодателите са осъдени да заплатят на служителите съществени обезщетения, поради отмяна на незаконно уволнение, а в много случаи и да ги

Регистрацията на марка

В статията си кога и дали да регистрираме име като марка разгледах въпроса в кои случаи следва да запазите името си като марка и как да изберете име/лого. В статията си в кои държави да регистрирате своя марка обсъдих каква марка да регистрирате – национална, регионална, респективно национална или регионална с международна регистрация. В настоящата

Защитата на лични данни – какво ни очаква с приемането на новия Регламент № 679 от 2016г. на Европейския съюз

На всяко дружество, търговец, адвокат, лекар, държавен служител и т.н., се налага ежедневно да събира и обработва лични данни за целите на дейността си (назначаване на служители, сключване на договори, попълване на формуляри и други). За да може тези данни да се обработват, е необходимо дружествата да се регистрират като администратори на лични данни и

В КОИ ДЪРЖАВИ ДА РЕГИСТРИРАТЕ СВОЯ МАРКА

За съжаление не е възможно с една заявка да регистрирате своя марка за територията на целия свят.  Поради това, за да намерите правилния отговор на поставения въпрос, следва да определите краткосрочните, средносрочните и дългосрочните планове за развитие на вашия бизнес и според тях да се насочите към регистрацията на национална или регионална марка, на която

Актуални теми относно медицинските изделия

Световен конгрес по регулаторни въпроси за медицинските изделия/ The World Congress on Regulatory Affairs for Medical Devices (RAMD 2017) /кратък обзор/   На 15 – 16 май тази година в Амстердам, Холандия се проведе Световния конгрес по регулаторни въпроси за медицинските изделия/ The World Congress on Regulatory Affairs for Medical Devices (RAMD 2017). На конгреса

Регистрация на търговски обекти

Бизнесът се развива с бързи темпове, неотговарящи на монотонността на държавната администрация, от която до голяма степен зависи. Всяко бизнес начинание е съпътствано с много идеи и твърде малко време, в което да се предприемат всички необходими стъпки, за да отговаря бизнесът на изискванията на закона. Незнанието, неглижирането или подценяването на законовите изисквания, водят до