Кога и дали да регистрираме име като марка?

Мои клиенти често ме питат дали и кога да регистрират името си или името на дружеството си като марка, както и дали това е необходимо за имената на стоките и услугите, които предлагат.

Като се старая да избегна сложната терминология и процедурните подробности, ще се опитам да отговоря на въпроса зададен с името на настоящата статия.

 

Първото, което следва да направите, е да отговорите на въпроса под какво име предлагате стоките или услугите си?

Ако вие се казвате Иван Иванов и сте фотограф, но предлагате фотографските си услуги не под вашето име – Иван Иванов, а под името „Ив стил“, то в този случай няма смисъл да регистрирате името си като марка, а би следвало да регистрирате „Ив стил“ като марка за предлаганите от вас фотографски услуги. Ако обаче предлагате услугите си под вашето име – Иван Иванов, то тогава има смисъл и следва да регистрирате името си и като марка за предлаганите от вас услуги.

Ако имате дружество, което произвежда и продава на пазара мебели и се казва „ВИВА“ ЕООД, но продавате мебели, носещи името „Ив“, то  няма смисъл да регистрирате името на дружеството си и като марка, а би следвало да регистрирате „Ив“ като марка за предлаганите от дружеството ви мебели. Ако обаче предлагате мебелите, използвайки името на дружеството – „ВИВА“, то тогава следва да регистрирате името на дружеството си и като марка за предлаганите от него стоки.

 

Кога следва да регистрирате марката за стоките или услугите, които предлагате?

Краткият отговор е: “още преди да излезете на пазара/започнете дейност”. Недоброжелателни конкуренти и имитатори не биха се поколебали да използват името на продукт или услуга, добили популярност на пазара или просто да навредят на бизнеса ви. Без да имате запазена марка би било невъзможно да защитите изградената от вас с много труд репутация на стоката или услугата, която предлагате. Още по-трудно това може да се случи, ако някой друг запази преди вас името на стоката или услугата, която предлагате, като в този случай недоброжелателят може дори да ви забрани да продавате стоките и предлагате услугите под тази марка.  За това – не се бавете!

 

Какво ако сте пропуснали да регистрирате марка и може ли да се направи нещо, за да се защитите в един по-късен момент?

Името, било то на човек или на фирма, е от категорията на тъй наречените субективни права и като такова се ползва със защитата на редица законови норми и механизми за защита.

Един от законовите механизми за защита е предвиден в българския закон за марките и географските означения. Съгласно него, възникналото по-рано във времето право на име дава право на собственика му да подаде искане за заличаване на регистрираната по-късно във времето идентична или сходна марка – регистрирана за стоки или услуги като тези, предлагани от въпросното физическо лице или фирма. За целта е необходимо да се докаже, че вашите стоки или услуги са сходни, но вие сте от по-рано на пазара.

Исканията за заличаване се разглеждат от Патентно ведомство на Република България. Разглеждането им отнема около 1 година, като в отделни случаи разглеждането може да отнеме и повече време.

Решението на Патентно ведомство не е окончателно, то може да се обжалва пред съда като отнема средно около една, две или три години, според конкретния случай.

Производствата пред Патентно ведомство и пред съда са свързани с разходи, като държавни и съдебни такси, както и хонорари за професионални представители по индустриална собственост и адвокати и най-важното – са продължителни като време.

Всичко това може да се избегне и да бъде спестено ако вие, предлагайки стоките или услугите си, подадете навременно искане за регистрация на фирмата ви или на стоките и услугите, като марка – за съответните стоки или услуги, които предлагате.

 

Регистрацията на марка:

Процедурата по регистрация отнема около 1 година, ако няма подадени опозиции срещу заявката за регистрация на марката и далеч не е толкова скъпа, колкото вероятно си мислите. От момента на подаване на заявката, марката ви е защитена срещу недоброжелателни конкуренти и имитатори.

Един от проблемите, който би могъл да възникне в производството по регистрация, е ако името, което искате да регистрирате като марка, е описателно по отношение на стоките или услугите, които фирмата ви предлага.

Например ако фирмата ви е „Мебел“ ЕООД и изработва и продава мебели под името “Мебел”. В такъв случай Патентно ведомство следва да откаже регистрацията на марката „Мебел“, защото тя няма да има отличителен характер по отношение на предлаганите стоки, а и освен това не може да бъде забранено на всички други лица, произвеждащи и продаващи мебели, да използват думата мебел в тази връзка.

В такъв случай марката би могла да се регистрира не като словна (т.е. не като дума), а като комбинирана марка – като към думата „мебел“ се добави някакво изображение и/или допълнителни думи, които да увеличат отличителния характер на марката спрямо предлаганите стоки и/или услуги – мебели.

 

Моля, имайте предвид, че статията е актуална към 17.01.2017 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата статия служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!