В КОИ ДЪРЖАВИ ДА РЕГИСТРИРАТЕ СВОЯ МАРКА

За съжаление не е възможно с една заявка да регистрирате своя марка за територията на целия свят.  Поради това, за да намерите правилния отговор на поставения въпрос, следва да определите краткосрочните, средносрочните и дългосрочните планове за развитие на вашия бизнес и според тях да се насочите към регистрацията на национална или регионална марка, на която в последствие, при разширяване на бизнеса ви, да направите международна регистрация – за територията на допълнителни държави.

 

  1. Национални марки

Ако плановете за развитие на бизнеса ви са по-скромни и в рамките на предстоящите 5-6 години планирате да се съсредоточите върху пазара на съответни стоки и/или услуги само на територията на една държава, то следва да регистрирате своя национална марка във въпросната държава.

Националната марка е марка, регистрирана от съответното ведомство на дадена държава, която, след регистрацията си, предоставя на собственика на марката защита на стоките и/или услугите, означени с марката, на територията на дадената държава. Например българска марка, регистрирана от Патентно ведомство на РБ, която предоставя правна защита на собственика на марката само на територията на Република България.

Ако вие сте български производител и планирате в рамките на предстоящите 5-6 години да се фокусирате само върху българския пазар, то за начало следва да регистрирате своя българска национална марка.

Ако обаче планирате в рамките на предстоящите 5-6 години едновременно да разработите пазарите на няколко европейски държави, които са страни-членки на ЕС, то за начало следва да регистрирате своя европейска марка, която представлява регионална марка.

 

  1. Регионални марки

Регионални марки са марките, регистрирани от съответното ведомство на политически и/или икономически съюзи на група от държави, които след регистрацията им предоставят еднаква правна закрила на територията на държавите-членки на съответния съюз. Пример за такъв вид марки са марките на Европейския съюз (със старо наименование марки на Общността), регистрирани от Службата на ЕС за интелектуална собственост. След като бъде регистрирана, марката на Европейския съюз предоставя на собственика й еднаква правна закрила на територията на всички настоящи и бъдещи държави-членки на ЕС на цената на една такса за регистрация.

Недостатъкът, ако може да бъде наречен така, при регистрацията на марка на Европейския съюз, е обстоятелството, че ако бъде проведена успешна опозиция от собственик на по-ранна сходна национална марка с действие на територията на някоя от държавите-членки на ЕС, заявената за регистрация марка на Европейския съюз не се регистрира и се постановява отказ за регистрацията й. Поради това, ако при проверката на името на вашата бъдеща марка на ЕС се установят по-ранни сходни национални марки в някои от държавите-членки на ЕС и ако нямате сигурни планове да развивате дейност под марката на територията на целия ЕС, е по-разумно да регистрирате национална марка – например българска национална марка, на която да направите международна регистрация – за територията на чуждите държави, в които смятате да развивате дейност под марката си.

 

  1. Международна регистрация

Международната регистрация на национални и регионални марки, включително марки на ЕС, се извършва от Световната организация за интелектуална собственост по реда на Мадридския протокол. Чрез международната си регистрация съответната национална или регионална марка, включително марка на ЕС, може да разшири териториалния си обхват на защита – за територията на съответните посочени в заявлението за международната й регистрация държави-членки, които са подписали Мадридския протокол. Веднъж получила международна регистрация, съответната национална или регионална марка може постепенно, в крак с разрастването на вашия бизнес, да разширява обхвата на териториалната си защита, като със съответни заявления за териториално разширение на международната й регистрация се добавят допълнителни държави-членки, които са подписали Мадридския протокол. За всяко отделно заявление за териториално разширение на международна регистрация на марка се дължи такса – според броя на посочените в заявлението държави и таксите за регистрация, определени от тези държави.

За съжаление не всички държави в сета са държави-членки на Мадридския протокол. Ако някоя чужда държава, към чийто пазар проявявате интерес, не е подписала Мадридския протокол, единственото решение е да регистрирате своя национална марка в тази държава.

 

адвокат Андон Настев

Петя Нойчева и партньори, адвокатско дружество