В кои държави да регистрирате своя марка?

За съжаление не е възможно с една заявка да регистрирате своя марка за територията на целия свят. Поради това, за да намерите правилния отговор на поставения въпрос, следва да определите краткосрочните, средносрочните и дългосрочните планове за развитие на вашия бизнес и според тях да се насочите към регистрацията на национална или регионална марка, на която в последствие, при разширяване на бизнеса ви, да направите международна регистрация – за територията на допълнителни държави.

 

1. Национални марки
Ако плановете за развитие на бизнеса ви са по-скромни и в рамките на предстоящите 5-6 години планирате да се съсредоточите върху пазара на съответни стоки и/или услуги само на територията на една държава, то следва да регистрирате своя национална марка във въпросната държава.
Националната марка е марка, регистрирана от съответното ведомство на дадена държава, която, след регистрацията си, предоставя на собственика на марката защита на стоките и/или услугите, означени с марката, на територията на дадената държава. Например българска марка, регистрирана от Патентно ведомство на РБ , която предоставя правна защита на собственика на марката само на територията на Република България.
Ако вие сте български производител и планирате в рамките на предстоящите 5-6 години да се фокусирате само върху българския пазар, то за начало следва да регистрирате своя българска национална марка.
Ако обаче планирате в рамките на предстоящите 5-6 години едновременно да разработите пазарите на няколко европейски държави, които са страни-членки на ЕС , то за начало следва да регистрирате своя европейска марка, която представлява регионална марка.

2. Регионални марки
Регионални марки са марките, регистрирани от съответното ведомство на политически и/или икономически съюзи на група от държави, които след регистрацията им предоставят еднаква правна закрила на територията на държавите-членки на съответния съюз. Пример за такъв вид марки са марките на Европейския съюз (със старо наименование марки на Общността), регистрирани от Службата на ЕС за интелектуална собственост . След като бъде регистрирана, марката на Европейския съюз предоставя на собственика й еднаква правна закрила на територията на всички бъдещи и настоящи държави-членки на ЕС на цената на една такса за регистрация.
Недостатъкът, ако може да бъде наречен така, при регистрацията на марка на Европейския съюз, е обстоятелството, че ако бъде проведена успешна опозиция от собственик на по-ранна сходна национална марка с действие на територията на някоя от държавите-членки на ЕС , заявената за регистрация марка на Европейския съюз не се регистрира и се постановява отказ за регистрацията й. Поради това, ако при проверката на името на вашата бъдеща марка на ЕС се установят по-ранни сходни национални марки в някои от държавите-членки на ЕС и ако нямате сигурни планове да развивате дейност под марката на територията на целия ЕС, е по-разумно да регистрирате национална марка – например българска национална марка, на която да направите международна регистрация – за територията на чуждите държави, в които смятате да развивате дейност под марката си.

3. Международна регистрация
Международната регистрация на национални и регионални марки, включително марки на ЕС, се извършва от Световната организация за интелектуална собственост по реда на Мадридската система . Чрез международната си регистрация съответната национална или регионална марка, включително марка на ЕС, може да разшири териториалния си обхват на защита – за територията на съответните посочени в заявлението за международната й регистрация държави-членки, които са подписали Мадридския протокол . Веднъж получила международна регистрация, съответната национална или регионална марка може постепенно, в крак с разрастването на вашия бизнес, да разширява обхвата на териториалната си защита, като със съответни заявления за териториално разширение на международната й регистрация се добавят допълнителни държави-членки, които са подписали Мадридския протокол. За всяко отделно заявление за териториално разширение на международна регистрация на марка се дължи такса – според броя на посочените в заявлението държави и таксите за регистрация, определени от тези държави.
За съжаление не всички държави в света са държави-членки на Мадридския протокол. Ако някоя чужда държава, към чийто пазар проявявате интерес, не е подписала Мадридския протокол, единственото решение е да регистрирате своя национална марка в тази държава.

 

Моля, имайте предвид, че статията е актуална към 30.07.2017 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата статия служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!