Временни мерки за защита на производството на български храни

На 24.04.2020 се приеха промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които бяха приети и промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020.

Съгласно тези промени, считано от 24.04.2020 и до отмяната на извънредното положение с акт на Министерски съвет (МС) може да се въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини. С такъв акт на МС може да се въведе и временна забрана за внос на определени храни от държави, които не са членове на Европейския съюз.

Верига от магазини по смисъла на промените са търговски обекти за самообслужване за продажбата на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, която разполага с 10 и повече търговски обекта на територията на страната.

Предвидените имуществени санкции за неспазване на изискванията са в размер от 15000 – 25000 лева, а при повторно нарушение – от 30000 – 50000 лева.

В тази връзка напомняме, че на 14.04.2020 МС прие Постановление № 70 за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 28.04.2020 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!