Търговци на едро – задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Проверете предмета на дейност на дружеството си!
След 12.05.2019 нови правила по ЗМИП.

Влезе в сила новият правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.
До 12.05.2019 всички задължени лица и фирми следва да приемат нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и да ги изпратят на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за утвърждаване.

В закона са изброени дейностите, при чието извършване фирмите следва да приемат и прилагат вътрешни правила.
Две от изброените дейности, които са сред често срещаните в дейностите на дружествата, са:
• търговия на едро;
• посредничество при сделки с недвижими имоти.

Търговията на едро е особено популярна и често срещана и фигурира в предмета на дейност на голяма част от българските фирми, поради което те автоматично попадат под действието на закона, без значение дали действително осъществяват такава. Дружествата, които не осъществяват изброените в ЗМИП дейности, но са ги включили в предмета си на дейност, биха могли да променят предмета си на дейност, за да няма нужда да приемат вътрешни правила по силата на ЗМИП.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 11.02.2019 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!