Новите търговски марки са вече в България! От 17.12.2019 нов ЗМГО.

Влезе в сила новият Закон за марките и географските означения /ЗМГО/.
С него отпадна изискването за графично представяне на знака при подаване на заявка за регистрация на марка. В следствие на това марките вече могат да бъдат представени във всяка подходяща форма чрез наличните общодостъпни технологии, стига представянето им да бъде ясно, точно, самодостатъчно, лесно достъпно, понятно, трайно и обективно.
Тази промяна въвежда някои нови видове марки, които досега не съществуваха в България. Това са позиционната марка, марката с мотиви, марката на движение, мултимедийната марка, холограмната марка и звуковата марка, представена чрез аудио файл, които до 17.12.2019 не бяха възможни поради изискването за графично представяне.
Сега вече всички физически лица и дружества могат да подават заявки за регистрация на новите видове марки.

Повече подробности за тези нови видове марки и начинът на тяхното представяне можете да научите от нашата статия Търговските марки в България – прилагане на новите европейски правила.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 20.12.2019 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!