Новите търговски марки са вече в България! От 17.12.2019г. нов ЗМГО.

Влезе в сила новият Закон за марките и географските означения /ЗМГО/.
С него отпадна изискването за графично представяне на знака при подаване на заявка за регистрация на марка. В следствие на това марките вече могат да бъдат представени във всяка подходяща форма чрез наличните общодостъпни технологии, стига представянето им да бъде ясно, точно, самодостатъчно, лесно достъпно, понятно, трайно и обективно.
Тази промяна въвежда някои нови видове марки, които досега не съществуваха в България. Това са позиционната марка, марката с мотиви, марката на движение, мултимедийната марка, холограмната марка и звуковата марка, представена чрез аудио файл, които до 17.12.2019г. не бяха възможни поради изискването за графично представяне.
Сега вече всички физически лица и дружества могат да подават заявки за регистрация на новите видове марки.
Повече подробности за тези нови видове марки и начинът на тяхното представяне можете да научите от нашата статия Търговските марки в България – прилагане на новите европейски правила.

В случай че имате въпроси, свързани с новите видове марки или ако се колебаете и имате нужда от помощ, ще се радваме да се свържете с нас , за да Ви съдействаме.