Сайтът ни е освежен, но

Първата ни консултация е винаги безплатна, какъвто и да е правният ви въпрос.

Заявете вашата безплатна консултация тук.

„Опишете себе си с три думи.“

Компетентни, профилирани
и разбираеми.

Повече подробности.

По същество

Компенсация от държавата?
Кой и как?

Статия на месеца

Доверете ни правните си проблеми

Оставете правните си въпроси на екипа на Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”. Ние предотвратяваме проблемите, още преди да са възникнали, защото познаваме бизнеса на клиентите си. Отговаряме на телефонните обаждания по всяко време. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

Препоръчва Arial Narrow, 11pt.

Петя Нойчева

Съдружник

тел: + 359 2 958 23 38,
мобилен: + 359 888 64 09 73
noycheva@pnp.bg

български, английски
  • Адвокат с повече от 20 годишен опит.
  • Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”.
  • Специалист в областта на местните и международни търговските преговори и договорното право.

Фокусът на Адвокат Нойчева в преговорите е насочен към местни и международни търговските преговори между дружества. Адвокат Нойчева има дългогодишен опит при водене на преговори в държавите от Европейския съюз, Швейцария, държавите от Близкия Изток, както и САЩ, Китай, Япония и др. Адвокат Нойчева има богата практика в изготвянето на стратегия при водене на преговори от правна и търговска гледна точка.

Адвокат Нойчева има дългогодишен опит в изграждането и организирането на правните структури на холдингови компании и координация на правните консултанти, в различни държави в Европейския съюз и по света. При работата си адв. Нойчева обръща специално внимание на културните различия.

Адвокат Нойчева е специалист в договорното право и изготвянето на търговски договори.

Адвокат Нойчева работи съвместно с местни и чуждестранни адвокатски кантори, експерти в различни области на правото, и при нужда може да съдейства с консултаця за избор на подходящата правна кантора или специалист в България и по света, като осъществява надзор до приключване на конкретния случай.

Професионално използва английски език.

Знае кой уби Лора Палмър.

Гинка Димитрова

Партньор

тел: + 359 2 958 23 38
мобилен: + 359 885 44 92 91
dimitrova@pnp.bg

български, английски
  • Адвокат с повече от 10 годишен опит.
  • Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2007 г. Съдружник от 2017 г.
  • Специалист в областта на законодатекството за храните, хранителните добавки и медицинските изделия.

Фокусът на Адвокат Димитрова е насочен към законодателството в областта на храните като развиваща се сфера от правото. Адвокат Димитрова специализира в Европейското законодателство за храните. Участва в множество дискусии и обучения в тази сфера, включително в срещи с българските органи по безопасност на храните. Автор е на предложения за промени на хранителното законодателство.

Адвокат Димитрова е консултант във връзка със законодателството относно медицински изделия. Притежава квалификация и опит в дейности относно регистрирането, етикетирането и позиционирането на пазара на медицински изделия от всякакъв клас. Участва в обучения, свързани със законодателството относно медицинските изделия в Европа и света.

Адвокат Димитрова е консултант за корпоративните регистрации пред държавната и общинските администрации – Агенция Митници, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД, ТР, МЗ, РИОСВ и др. Притежава сериозен опит в решаване на конфликтни ситуации между бизнеса и държавната администрация.

Личната кауза на Адвокат Димитрова е осъществяването на процесуално представителство пред съда като служебен защитник, в опит да допринесе за утвърждаване правото на защита на гражданите без оглед на финансовото им или социално положение.

Професионално използва английски език.

Биляна Мъгърдичян

Асоцииран адвокат

тел: + 359 2 958 23 38
е-mail: magardichian@pnp.bg

Български, Английски
  • Адвокат с повече от 20 годишен опит в областта на индустриална собственост. Асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от 2020.
  • Вписан представител по индустриална собственост в Патентното ведомство на Република България
  • Вписан представител по индустриална собственост в Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост

Фокусът на Адвокат Мъгърдичян в областта на индустриална собственост е насочен към търговските марки. Адвокат Мъгърдичян консултира, регистрира и защитава вашите търговски марка и дизайни.

Адвокат Мъгърдичян има дългогодишен опит в областта на защитата на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, в проучване за предходни права и избор на подходяща марка за Вашия бизнес, във воденето преговори при образувани опозиционни производства, наблюдение на новозаявени марки, както и при управлението на портфолио от марки регистрирани в различни държави.

Адвокат Мъгърдичян работи съвместно с местни представители по индустриална собственост за държавите от Европа, Близкия Изток и Азия, експерти в областта на интелектуалната собственост, като при нужда може да съдейства с консултация за избор на подходяща правна кантора или специалист по света, като осъществява надзор до успешното завършване на процедурата по регистрация.

Професионално използва английски език.

Новини и статии

В тази секция — освен последните новини от правната сфера — на всеки два месеца ще откривате статии, написани от някой от нас. Темите на статиите ще са правни, но такива, които биха могли да са от помощ на нашите клиенти. Целта ни е да направим конкретни правни проблеми или актуални въпроси разбираеми като избегнем, до колкото това е възможно, ведомствения език.

Адвокатско дружество “Петя Нойчева и партньори” ще използва предоставения от вас имейл само за изпращане на новини или статии, не по-често от веднъж месечно. Като се абонирате вие давате съгласието си за това, а ние ви уверяваме, че ще съхраняваме вашата информация отговорно.

Можете да промените решението си по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всеки имейл, който получавате от нас, или като се свържете с нас на newsletter@pnp.bg.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.