Отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър за дружества, които не са осъществявали дейност

От началото на 2018г. влизат в сила промените в данъчното законодателство, съгласно които отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговски регистър от дружества, които не са осъществявали дейност през последната година.

Вместо обявяването на годишен финансов отчет, управителите на тези дружества следва да обявят декларация в свободен текст, с която същите декларират, че дружеството не е осъществявало дейност през последната година. Заедно с нея се подава и декларация за истинността на заявените обстоятелства.

Декларацията, че дружеството не е осъществявало дейност се обявява в Търговски регистър чрез заявление Г1 или Г2 съгласно официалното становище на Агенция по вписванията.

Такси за обявяването не се дължат.

Представителите на тези дружества могат да упълномощят адвокат, който да обяви декларацията от тяхно име.

В случай че имате нужда от съдействие при подготовката и подаването на необходимите документи, ще се радваме да се свържете с нас.