Отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър за дружества, които не са осъществявали дейност

От началото на 2018 влизат в сила промените в данъчното законодателство, съгласно които отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговски регистър от дружества, които не са осъществявали дейност през последната година.

Вместо обявяването на годишен финансов отчет, управителите на тези дружества следва да обявят декларация в свободен текст, с която същите декларират, че дружеството не е осъществявало дейност през последната година. Заедно с нея се подава и декларация за истинността на заявените обстоятелства.

Декларацията, че дружеството не е осъществявало дейност се обявява в Търговски регистър чрез заявление Г1 или Г2 съгласно официалното становище на Агенция по вписванията.

Такси за обявяването не се дължат.

Представителите на тези дружества могат да упълномощят адвокат, който да обяви декларацията от тяхно име.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 23.02.2018 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!