Нови правила за търговската и законова гаранция

Считано от 01-ви януари тази година влезе в сила приетият през март миналата година Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки /ЗПЦСЦУПС/.
Със закона за въведени изискванията на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки и Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги.

Промените важат за търговците, продаващи стоки на крайните потребители, както и за търговците, предоставящи на потребителите цифрово съдържание и цифрови услуги.

Целта на закона е гарантиране правата на потребителите и осигуряване на по – висока степен на защита.

Какво означава това за търговците?

1. На първо място за търговците са предвидени по- високи изисквания и повече задължения, съпътстващи продажбата на стоки, предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги.

При продажба на стока освен досегашните индивидуални изисквания за съответствие на стоката, са приети и нови обективни изисквания за съответствие. Пример: Стоката следва да отговаря в количествено и качествено отношение на обявеното в публичното пространство от продавача, включително на рекламата на стоката. Така, ако продавачът рекламира батерия с твърдението, че същата може да издържи 3 часа в режим на работа, но батерията не издържа повече от два часа, това би било несъответствие на стока по обективен критерий и продавачът може да бъде санкциониран, а потребителят разполага с възможности да бъде обезщетен, поради това несъответствие.

2. Друг нов момент е удължаването на срока по отношение недостатъците на стоките.
До влизане в сила на новата уредба, всяко несъответствие, което се появи до 6 месеца се считаше, че е съществувало при придобиването на стоките, а след измененията, този срок е удължен на 1 година.

Важно е да се отбележи, че новият закон не отменя всички права и задължения на търговците по Закона за защита на потребителите, а същите следва да се съобразят и с двата закона при продажбата на стоки.
Контролиращият орган за изпълнение на задълженията по новия закон е както и досега – Комисия за защита на потребителите.

Какво да направите?

1. Прегледайте предоставяните до момента гаранции на стоките, които предлагате на пазара. Приведете ги в съответствие с новите правила.

2. Проверете регистъра на рекламациите за стоките и обновете вътрешните си правила и инструкции за водене на регистъра и осъществяване на рекламациите.

3. Запознайте се с новите си задължения, за да реагирате своевременно в случай на комуникация с клиенти.

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 07.01.2022 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас, а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!